Privacy

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]

BooM Holding B.V. BooM Holding B.V., gevestigd aan Saturnusstraat 60 2516AH The Hague The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.boom-holding.com Saturnusstraat 60 2516AH The Hague The Netherlands +31 70 3832244

Privacy Officer is de Functionaris Gegevensbescherming van BooM Holding B.V. Hij/zij is te bereiken via privacy@boom-holding.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

BooM Holding B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@boom-holding.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BooM Holding B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– BooM Holding B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw

voorkeuren.

– BooM Holding B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BooM Holding B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BooM Holding B.V.) tussen

zit. BooM Holding B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica,

belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BooM Holding B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn >

Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

BooM Holding B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om

te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BooM Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BooM Holding B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat

bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische

werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen

wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook

alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BooM Holding B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat

betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde

organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming

of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@boom-holding.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,

vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,

op jouw verzoek . BooM Holding B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BooM Holding B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem

dan contact op met onze klantenservice of via privacy@boom-holding.com

[/vc_column_text][vc_column_text]

Privacy Statement EN

The privacy statement applies to those websites of BooM holding and our affiliates that contain links to this statement.

Identity

The responsible authority for registering, processing and using your personal information is BooM Holding B.V. KvK 27284003 Saturnusstraat 60, 2516AH ‘s-Gravenhage (hereafter: BooM Holding ) en bereikbaar via email op privacy@boom-holding.com

Personal information

· We collect your personal data for various purposes, such as processing your order, conducting correspondence with you, providing a subscription to you, sending a newsletter or handling an application.

· We keep your personal information as long as you purchase our products & services, are registered for our newsletter or the application procedure is running.

· In case of contract termination, newsletter cancellation or termination of application procedure, personal data will be deleted within 24 years.

· We may combine the information we have collected from you with the information we have obtained from other sources. This allows us to improve the overall accuracy and completeness of the information and to better tailor our contacts with you.

· In addition, we may also collect information regarding your use of our websites. For this we use various techniques, including cookies.

· If you do not wish to provide information we can not deliver our products or services to you.

What are your personal details used for

· For dealing with your requests, by ourselves or by others involved in the settlement.

· For establishing contact with you, for customer satisfaction surveys or market research, or in connection with certain transactions.

· To support products or services that you have purchased from us.

· By BooM holding and certain platforms such as MailChimp for marketing purposes & Siteground, Savvii, Hetzner for hosting purposes, Simplicate for CRM purposes, if you have given permission for this.

· To focus on your interaction with our sites, to simplify navigation and to compile statistics on the use of websites.

Your choices

· If you want to raise an objection, request access, request rectification, request to delete, transfer or withdraw your data please send an email to privacy@boom-holding.com

You can report complaints to the Dutch Data Protection Authority[/vc_column_text][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_column_text]

Cookies Statement

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]